Вопросы, похожие на Че член парламента а не пиз да. Они же там поз дят все. Но ху йню несут да